Privacy verklaring

Inleiding
Deze website van HEALTH i PORT wordt onderhouden door HEALTH i PORT. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe de organisatie omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers op de website. HEALTH i PORT stimuleert, activeert en verbindt partijen in Noord-Nederland om nieuwe kennis en kansen op het gebied van zorg en vitaliteit tot realisatie te brengen. Mocht u hier meer over willen weten dan verwijzen wij u graag naar de specifieke pagina over ons.
 
Informatie over HEALTH i PORT
HEALTH i PORT is gevestigd te Groningen onder inschrijvingsnummer 56201877 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De organisatie bevindt zich op Boumaboulevard 41, 9723 ZS te Groningen (Health i Lounge)
Mocht u contact op willen nemen met de organisatie dan kan dat middels volgend e-mail adres: info@healthiport.nl.
 
Verwerken van persoonsgegevens
Mocht u een lidmaatschap af willen sluiten dan hebben wij uw persoonlijke gegevens in handen. Deze gegevens blijven binnen de organisatie en worden niet gedeeld met derden tenzij u via HEALTH i PORT in contact wil komen met andere organisaties en ons dus toestemming geeft om uw gegevens te delen.
 
Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met SendGrid. SendGrid zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ of “uitschrijven” link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door SendGrid beveiligd opgeslagen. SendGrid maakt gebruik van cookies en andere internettecchnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. SendGrid behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SendGrid. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Emailadressen verkregen via formulieren op de website worden niet opgeslagen in een daarvoor bestemde database. Emailadressen worden handmatig gebruikt voor het versturen van relevante email berichten. Tot op heden worden inzendingen via de betreffende formulieren op hipcommunity.nl niet automatisch opgeslagen in een voor hipcommunity.nl zichtbaar bestand.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
 
Privacy rechten
Op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten die hieronder weergegeven zullen worden.
– U heeft het recht om HEALTH i PORT te verzoeken om inzage (art 15. AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering  van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
– U heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden verzoek te doen tot beperking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
– Onder verschillende omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid (art. 20 AVG) van gegevens en het recht van  bezwaar (art. 21 AVG).
Graag verwijzen wij u naar de website ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ om te achterhalen wanneer het mogelijk is om een of meer van deze rechten uit te voeren.
 
Mocht u gebruik willen maken van een van de rechten dan kunt u contact met ons op nemen via eerdergenoemde mogelijkheden. U heeft ook altijd het recht om buiten eerdergenoemde rechten om een klacht in te dienen bij ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
 
Vragen/Contact
Mocht u vragen hebben of zoals eerdergenoemd een klacht in willen dien of beroep doen op uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande opties met bijpassende gegevens:
 
FC Groningen
Postbus 1399
9701 BJ Groningen
T.N.V. HEALTH i PORT
 
Of
 
E-mail: info@healthiport.nl