Vitality, Health & Performance

Ontdek HIP

Samen staan we sterker

HiP Community werkt onder de drie pijlers Health, Vitality en Performance. Met deze drie pijlers werken we samen naar een vitaal Noord-Nederland.

Health

Gezondheid is voor HiP meer dan alleen het accent op ziekte. HiP deelt de visie van het Institute for Positive Health. Deze organisatie definieert gezondheid volgens [de zes pijlers van positieve gezondheid]. 

Het accent bij de pijlers van positieve gezondheid zijn gericht op de mens zelf. Wat drijft een mens en wat zorgt ervoor dat het leven van betekenis is?DE ZES PIJLERS VAN POSITIEVE GEZONDHEID

Vitaliteit

Vitaliteit is bijna niet los te koppelen van onze gezondheid. Persoonlijke vitaliteit kan worden bereikt door een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid na te streven. 

De energie om te leven wanneer beide factoren in balans zijn, wordt ook wel veerkracht of levenslust genoemd. Niet alleen mensen kunnen streven naar vitaliteit, maar ook bedrijven en ondernemingen zijn opzoek naar vitaliteit, veerkracht of levenslust. HiP streeft samen met jouw naar een vitaal Noord-Nederland.

Hulp nodig bij het bereiken van vitaliteit binnen jouw onderneming? HiP brengt partijen samen om doelmatig te werk te gaan met uw project. Dien hier jouw aanvraag in om samen met Health i Port jouw project te doen slagen.

Performance

Zoals vitaliteit gelinkt is aan gezondheid, is performance of prestatie ook zeel belangrijk voor je gezondheid. 

Wij ondersteunen bedrijven en individuen in het vinden van de juiste performance voor het gewenste project binnen Health en Vitality. 

Health i Port is trots op de projecten waar we de afgelopen tijd onderdeel van uit hebben gemaakt zoals ‘Walking Football’ of ‘de FC Groningen Scholentour’. Draag samen met HiP bij aan een vitaal Noord-Nederland!